top of page
  • Foto van schrijverFloris van Gils

Adventsvespers (IV) - Eigen liedvertaling

Bijgewerkt op: 24 jun. 2022

Op de overgang tussen middag en avond, om 16.30uur, wordt morgen de laatste van de vier Adventsvespers gehouden in de Ste. Gertrudiskathedraal. Ditmaal zijn het volledige gregoriaanse vespers, gezongen door een Schola Cantorum onder leiding van Arnoud Heerings! Bij verschillende onderdelen is het mogelijk om zelf mee te zingen. Voorganger is de eigen pastoor Louis Runhaar.

De hymne die aan het begin zal worden gezongen is de hymne 'Verbum Salutis Omnium'. De strofen van dit lied zullen klinken in afwisseling met zogenaamde 'orgelverzen'. Deze orgelverzen zijn van de hand van de Franse organist Jehan Titelouze (1563-1633). Van de hymne was geen vertaling voorhanden. Met behulp van een Engelse vertaling heb ik mijn best gedaan om een goede Nederlandse vertaling te maken. Het was heel interessant om door de taal en theologie van dit lied te kruipen. Het resultaat leest u hieronder.

1 Het Woord van heil voor ‘t wereldrond komt voort uit ‘s Vaders eigen mond. Ontvang het in uw schoot, o Maagd; gezegend zij, die God behaagt.

2 De hemel spreidt zich over u, de schaduw van de Geest komt nu; opdat Hij mens wordt in uw schoot, Hij die ook God is, even groot.

3 Zij is de poort van heiligheid, gesloten sinds ’t begin der tijd, tot Hij die Heer en meester is intreedt in de geschiedenis.

4 Door zieners al van ver verwacht, wordt Hij geboren in de nacht. Door Gabriël ook aangezegd: de Heer komt zelf op aard’ terecht.

5 U dienaren in ’t hemelhof, zingt met de aarde Godes lof. Verheugt u om Zijn afdaling, tot heil van wat verloren ging.

6 U, Christus, Koning van de aard’ zij met de Vader glorie waard en ook de Geest zij lof gewijd; zo toen, en nu, en voor altijd.

Amen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page