top of page
Nijkerkmuziek_edited.jpg

Organist

Ste. Gertrudiskathedraal

Sinds juli 2019 is Floris organist van de Ste. Gertrudiskathedraal te Utrecht. In de Gertrudiskathedraal heeft de oud-katholieke Aartsbisschop van Utrecht zijn zetel. In de kathedraal vinden zo ook, naast de parochiële vieringen, de vieringen voor het hele bisdom plaats. Floris werkt als kerkmusicus samen met de pastoors en met de cantor-organist Mark Lippe. Floris begeleidt de vaste en wisselende gezangen van de mis en voert orgelliteratuur uit die aansluit bij de tijden en feesten van het kerkelijk jaar.

bottom of page