top of page

Floris is sinds Pasen 2022 cantor van de Protestantse gemeente Zeewolde. Deze gemeente komt samen in het kerkgebouw Open Haven, dat een centrale plaats inneemt in Zeewolde. De wekelijkse repetities van de cantorij zijn op de maandagavond en verschillende malen per jaar levert de cantorij een muzikale bijdrage aan de diensten.

bottom of page